Thumb

Qiymətləndirmə və Monitorinq bölməsi

Qiymətləndirmə və monitorinq bölməsinin fəaliyyəti təhsil prosesində təhsilalanların əldə etdikləri nəticələrin monitorinqi, qiymətləndirməsi məqsədini daşıyıraq kredit sistemi ilə tədrisin təşkili prinsiplərinə əsaslanır;

Təhsilalanların müvəffəqiyyət göstəricilərinin qeydiyyatinin aparır;

Tyutorlarla mütəmadi və əlaqəli fəaliyyət göstərir;

Təhsilalanlarların hüquqlarının və akademik maraqlarının qorunması istiqamətində iş aparır;

Tələbələrin fərdi tədris planlarının tərtibinə, tədris planlarında nəzərdə tutulmuş akademik yükün yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;

Akademik borcu olan tələbələrin müvafiq fənlərdən dinləmədə iştirakının təmin edilməsi üçün dinləmə cədvəlləri tərtib edir;

Kollokvium cədvəllərinə əsasən kollokviumların gedişatının və qiymətləndirilməsinin monitorinqi aparır;

Payız və Yaz imtahan sessiyalarında imtahanların gedişatının və nəticələrinin monitorinqi aparır;

Tələbələrin aralıq və cari qiymətləndirilmə göstəricilərini əks etdirən sənədləri yoxlayır;

Hər imtahan sessiyasının sonunda dinləmədə və təkrar imtahanlarda iştirak edən tələbələrin müvəffəqiyyət göstəriciləri barədə məlumat hazırlayır;

İmtahan sessiyasının sonunda şöbələr tərəfindən təqdim olunmuş hesabata və imtahan nəticələrinə əsasən akademik borcu yaranmış tələbələrin siyahısını tərtib edir

Thumb
Thumb