Thumb

 

Niyə bizi seçməlisiniz?

  • İxtisaslı kadr hazırlığı ilə yanaşı tələbələrin şəxsiyyət kimi formalaşması istiqamətində işlər aparılır;

  • Təhsildə islahat proqramlarından, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları strategiyasından irəli gələn təhsilin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması həyata keçirilir;

  • Tədris-təcrübə prosesində mühazirə və təcrübə dərsləri vahid şəkildə təşkil edilir;

  • Təlimə aid olan yeniliklər (Microsoft Teams, ZOOM Cloud Meetings və WhatsApp platformalar, interaktiv lövhə, prezentasiyalar)dərs prosesinə daxil edilir;

  • Tədrisin keyfiyyətinə nəzarət edilir. Açıq dərslər keçirilir və onlar geniş müzakirə edilir;

  • Tələbələr arasında müsabiqə, bilik olimpiadaları və elmi konfranslar keçirilir;

  • Müəllimlərin qabaqcıl təcrübələri gənc kadrların arasında yayılır;

  • Tədris prosesinin təşkili, davamlılığı və effektivliyi təmin edilir;

  • Tədris standartlarına uyğun olaraq proqramlar və tədris planları tərtib edilir;

  • İmtahan sessiyalarının və dövlət imtahanlarının keçirilməsi təşkil olunur;

  • Tədrisə aid bütün sənədləşmənin aparılmasına nəzarət edilir.

 

Thumb
Thumb